Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Có 1 tin với từ khóa: dai hoi chi bo diem được tìm thấy

Đảng ủy xã Cà Dy tổ chức Đại hội chi bộ điểm

Ngày đăng:15:37 | 13/10

Thực hiện chỉ đạo của Huyện Nam Giang về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng ủy xã Cà Dy đã chọn chi bộ thôn Pà Dồn tiến hành Đại hội điểm vào sáng ngày 10/10/2014.

[Trở về]

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết