Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Sáng ngày 27/3/2024, Chi Cục Thống kê huyện Nam Giang đã tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024” và hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Tham dự hội nghị có 20 đại biểu bao gồm lãnh đạo Chi cục Thống kê; giám sát viên cấp Huyện và điều tra viên. Các đại biểu được phổ biến, triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào những nội dung: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ; giới thiệu phiếu điều tra; một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI; hướng dẫn sử dụng phần mềm;...


Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ là cuộc điều tra được thực hiện theo chu kỳ, giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Ngoài các mục đích thu thập thông tin biên soạn những chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực dân số, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 còn được thực hiện với mục đích thu thập thông tin nhằm tổng hợp quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024, thu thập các chỉ tiêu liên quan đến nhà ở.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, được thực hiện tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01 - 30/4/2024, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI);...

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự tập huấn thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong thực tế để sẵn sàng thực hiện tốt cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.Tác giả: Huỳnh Đức Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết