Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Những sự kiện, kết quả nổi bật huyện Nam Giang năm 2023

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức,khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhiều sự kiện lớn diễn ra trang trọng, ý nghĩa tạo tiền đề, động lực để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm mới 2024. Chúng tôi điểm một số sự kiện, kết qủa nổi bật của huyện trong năm 2023 như sau:


Ảnh: Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH kiểm tra tại Trường mẫu giáo Tà Bhing

             1. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Châu Bến Giằng (10/3/1949 -10/3/2023).

Ngày 10/3/1948, châu Bến Giằng (nay là huyện Nam Giang) được thành lập. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, với  thăng trầm của lich sử, mảnh đất và con người Nam Giang vẫn đang từng ngày đổi mới đi lên, vẫn vững niềm tin theo Đảng, Bác Hồ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Lần đầu tiên, huyện tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập châu Bến Giằng, dịp này huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức thi tìm hiểu “Lịch sử Châu Bến Giằng - huyện Nam Giang 75 năm hình thành và phát triển (10/3/1948 - 10/3/2023)”. Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị quan trong đã thu hút 1.910 bài dự thi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện nhà. Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 6 giải tập thể và 11 giái cá nhân.

          2. Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) với những kết quả khả quan.

Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) cùng với những kết quả khả quan, đáng mừng (10/15 chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết đại hội đã đạt và vượt). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thường xuyên được chú trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những bước phát triển. Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh chính trị, đối ngoại ổn định. 03 nhiệm vụ đột phá có những kết quả bước đầu tích cực; Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội huyện có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

          3. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực

          Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục được nâng cao về chất lượng, huyện ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 cấp cơ sở và cấp huyện.Toàn Đảng bộ huyện kết nạp 114 đảng viên mới, đạt 103,7%.

 Ban Thường vụ huyện ủy quyết định thành lập Trung tâm Chính trị huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện ủy chính thức đi vào hoạt động từ 01/6/2023, đã tổ chức được 15/14 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 1.113 học viên tham gia học tập, vượt 01 lớp so với kế hoạch đề ra.

4. Các chỉ tiêu về kinh tế -xã hội đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 105 % chỉ tiêu giao

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, huyện đã bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện "đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện", bố trí nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện chủ đề công tác; chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, đến hết ngày 31/12/2023 dự toán giao là 329 tỷ đồng; thực hiện 345,488 tỷ đồng, vượt dự toán giao 5% với số tiền vượt 16,488 tỷ đồng; trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 456,2ha, đạt hơn 165% chỉ tiêu kế hoạch giao, với 1.028.764 cây; tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 đạt 70,59%.

5.Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện

Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện được đầu tư có trong tâm, trọng điểm làm cho diện mạo nông thôn miền núi được chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, tương đối đồng bộ, hệ thống giao, thủy lợi ngày càng hoàn thiện; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sở sức khỏe cho Nhân dân, các công trình thiết chế văn hóa, thể thao đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân và từng bước giảm nghèo bền vững. Kết quả giải ngân vốn đầu tư đạt trên 90 %.


Ảnh: Đại biểu tham quan mô hình nuôi dúi tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207

6. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực

Trong năm đã tổ chức 24 giải thể thao cấp huyện, tham gia 13 giải thể thao cấp tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó tại Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023, đoàn Nam Giang đạt giải nhất toàn đoàn các môn thể thao quần chúng, qua đó đóng góp chung vào kết quả đứng thứ Nhì toàn đoàn trong 09 huyện miền núi tham gia lễ hội. Nam Giang cũng đại diện tỉnh Quảng Nam tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tổ chức tại tỉnh Bình Định. Về văn hóa: Đạt 05 giải A, 01 giải B và 03 giải C về: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc: Giải A trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống: Giải A; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực: Giải A liên hoan văn nghệ quần chúng: 01 giải A và 03 giải C trình diễn trang phục truyền thống.

Cùng với đó, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa được huyện quan tâm phục dựng như: Lễ hội mừng lúa mới của người Ve, đám cưới Cơ Tu và Tà riềng, qua đó đã góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

7. Tổ chức thành công công tác diễn tập phòng thủ huyện và các xã, thị trấn

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn huyện”. Tổ chức thực binh giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; thiết quân luật, giới nghiêm trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ... đạt kết quả tốt, đứng thứ 3 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổ chức thành công diễn tập chiến trong chiến đấu khu vực phòng thủ đối với 6/6 xã và 01 doanh nghiệp năm 2023 đạt kế hoạch.

Thông qua diễn tập để kiểm tra bổ sung hoàn chỉnh các hệ thống kế hoạch chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh và quốc phòng với kinh tế, xã hội, phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương để khi có tình huống chiến tranh xảy ra thực hiện hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

8. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2023 toàn huyện giảm 553 hộ vượt 163 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt tỷ lệ 141,8%; vượt 90 hộ so với chỉ tiêu huyện giao đạt tỷ lệ 119,43%. Công tác đào tạo nghề, lao động việc làm được các địa phương quan tâm, đến nay, đã có trên 742 lao động đi làm ngoài huyện, trong đó có 124 người đi xuất khẩu lao động.

9. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả.

Năm 2023, huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính trong thời gian qua như: tiếp tục chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, sử dụng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết TTHC... trên địa bàn huyện. UBND huyện đã rà soát, đề xuất cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết TTHC đối với 44/262 TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển số trên địa bàn huyện; tham gia thi cải cách hành chính và chuyển đổi số do tỉnh tổ chức; tiến hành chấm điểm cải cách hành chính năm 2023. Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn huyện đạt 99,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80,12%; chữ ký số đạt 87,6%. Kết quả Nam Giang đứng thứ 7/18 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số CCHC và đứng đầu về chỉ số chỉ đạo điều hành.

10. Sự nghiêp Giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, đạt chỉ tiêu số trường học đạt chuẩn quốc gia

           Hoàn thành tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo toàn huyện. Năm học 2023-2024 cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư gắn với công tác xây dựng trường chuẩn các cấp học được triển khai thực hiện hiệu quả; duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các bậc học Tiểu học, THCS và Giáo dục mầm non. Xây
dựng trường chuẩn quốc gia đạt 17/24 trường, tỷ lệ 70,83%, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ huyện, trong đó có 3 trường Mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 2./.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết