Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tập huấn trực tuyến sử dụng Hệ thống chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công; số hóa hồ sơ hành chính

UBND huyện Nam Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến sử dụng Hệ thống chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công; số hóa hồ sơ hành chính, thanh toán trực tuyến, sử dụng biên lai điện tử trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Tham dự tại điểm cầu huyện gồm CBCC thuộc các cơ quan chuyên môn cấp huyện, 12 điểm cầu xã có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Tại đây, báo cáo viên huyện đã hướng dẫn cách nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID – hoặc tài khoản dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả TTHC; Hướng dẫn khai thác CSDL Quốc gia Dân cư; Hướng dẫn tạo mẫu chữ ký CBCC, cài đặt phần mềm ký số, số hóa hồ sơ đầu vào, ký số điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC; Hướng dẫn thanh toán trực tuyến; Hướng dẫn phát hành biên lai điện tử VNPT được tích hợp trên hệ thống Igate; Hướng dẫn tra cứu TTHC; Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo LRIS về kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ đối với công chức Văn phòng thống kê cấp xã…Đồng thời giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai các ứng dụng dùng chung trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn CBCC thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở các địa phương. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết