Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trên địa bàn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Giang phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 là 50 trưởng thôn trên địa bàn huyện

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 24 – 28/4/2023), lớp học được quán triệt 06 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số & miền núi.

Phát biểu tại lớp học Phó giáo sư- Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương- Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam nhấn mạnh, các nội dung của lớp học nhằm hướng đến nâng cao năng lực, kiến thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình còn hướng đến gắn kết công tác sử dụng, quản lý cán bộ, gắn với nhu cầu xây dựng,phát triển nguồn nhân lực, kinh tế-xã hội của địa phương. Qua đó, các giảng viên và học viên sẽ có cơ hội trao đổi về những đặc điểm độc đáo của từng dân tộc, nét văn hóa đặc trưng và những giá trị văn hóa đóng góp cho sự phát triển của đất nước.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết