Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực, các Ban HĐND cấp xã

Sáng ngày 14/3/2023, Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực, các Ban HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại buổi giao ban Thường trực HĐND huyện đã phổ biến một số nội dung theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đồng thời báo cáo tóm tắt Chương trình hoạt động năm 2023 và thông tin việc phân bổ ngân sách cấp xã năm 2023.


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, khối lượng công việc lớn, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Giang đã tổ chức nhiều kỳ họp đảm bảo dân chủ, tuân thủ pháp luật, công khai, đồng thời với việc tập trung phòng chống dịch bệnh covid 19. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ pháp luật, công khai, đảm bảo các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu là những vấn đề mà cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) được chú trọng, mở rộng các hình thức TXCT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định. Các Nghị quyết của HĐND huyện và các xã, thị trấn được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi giao ban các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, trong đó, công tác phối hợp giữa HĐND và UBND chưa được chặt chẽ nhất là trong trả lời kiến nghị của cử tri, chỉ tiêu giao thu ngân sách năm 2023 của huyện cho các xã còn cao…các đại biểu cũng kiến nghị huyện cần tổ chức tập huấn cho các địa phương, nhất là công tác kiểm tra, giám sát để HĐND các cấp thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình công tác hàng năm của cấp huyện và các xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các địa phương cần xác định rõ nội dung, thời gian, hình thức phối hợp của công tác và được cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch; trên cơ sở thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, thường trực HĐND và UBND các cấp cần làm tốt hơn nữa trong công tác giám sát ở cấp mình, thực hiện đa dạng hóa các hình thức duy trì phối hợp; cần phát huy hiệu quả vai trò điều hòa phối hợp của công tác thường trực HĐND huyện, xã với các ban HĐND; tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi thông tin để kịp thời phục vụ cho hoạt động giám sát; cần tích cực đổi mới hơn nữa phương pháp truyền đạt thông tin để cử tri nghe được các ý kiến trao đổi, phản ánh những vấn đề trong cuộc tiếp xúc cử tri v.v…Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết