Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Đ/c Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Ngày 07 tháng 03 năm UBND huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Nam Giang; Tơ Ngôl Dứch - Huyện ủy viên - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Nguyễn Đăng Chương - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; cùng các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể, giám đốc các công ty xí nghiệp trên địa bàn huyện.

Đi vào nội dung Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua một số nội dung chính trong việc lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó nhấn mạnh những nội dung cụ thể liên quan đến thực tiễn quản lý sử dụng đất tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Hường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Nam Giang đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ những nội dung trong dự thảo Luật đất đai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật đất đai 2013, nhất là vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với các cơ quan, đơn vị tham mưu như phòng TN&MT, CN Văn phòng đăng ký đất đai, BQL Dự án - Quỹ đất - Đô thị, UBND xã thị trấn cần nghiên cứu góp ý những nội dung trọng tâm, sát thực và phù hợp với thực tế địa phương nhằm đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Tại Hội nghị đã có 07 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý trực tiếp và 06 cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào các nội dung sau: Giao đất cho, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị xem xét các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (như miễn giảm tiền sử dụng đất, thu hồi đất sản xuất nông nghiệp do không sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục); các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc xác định giá đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;  

Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia tại hội nghị, bên cạnh những ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND báo cáo về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/3/2023.


Tác giả: Nguyễn Văn Trường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết