Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

HĐND huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày 16/9, HĐND huyện Nam Giang khóa XII - nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề


Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Nam Giang khóa XII. Ảnh: Y THƠM

 Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; nhu cầu đối ứng và quy định tỷ lệ đối ứng Ngân sách huyện, ngân sách xã cho 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Quyết định biên chế công chức, số người làm việc năm 2022;

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tơ Ngôl Với - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang (do chuyển công tác).

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết