Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp"

Sáng ngày 15 tháng 3; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Tập huấn kỷ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp" cho đội ngũ cán bộ công chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện

  Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn được hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng Phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp" tỉnh Quảng Nam; theo dõi nhiệm vụ và tài liệu cuộc họp.

  Hướng dẫn sử dụng chữ ký số và kỷ năng quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; Hướng dẫn kỹ năng khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng thông tin diện rộng và các phần mềm vận hành ngoài Internet.
  Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công chức cơ quan Đảng nắm vững kỷ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp" tỉnh Quảng Nam; đồng thời triển khai một số nội dung mới về ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng thông tin diện rộng và các phần mềm vận hành ngoài Internet,.... Góp phần nâng cao chất lượng quản lý cũng như vận hành, khai thác hiệu quả dữ liệu trên phần mềm.


Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết