Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang hoàn thành công tác xây dựng, đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Xác định được vị trí, vai trò của công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, có tác động trực tiếp đến việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở; trong năm 2021, với sự chung tay vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Nam Giang đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song bằng nhiều hình thức phù hợp với các quy định trong phòng, chống dịch, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức được 94 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở cho 9.682 lượt người tham dự, ngoài ra còn phát hành 38.600 tờ rơi, tờ gấp để người dân nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân, kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở với bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, phối hợp với Trung tâm VHTT-TTTH huyện duy trì chuyên mục “tìm hiểu pháp luật”,“pháp luật với cuộc sống”… thông qua đó giúp người dân được tiếp cận với các quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tại địa phương, tỷ lệ hòa giải thành luôn đạt cao, góp phần vào việc giữ gìn an ninh – trật tự tại các cộng đồng dân cư.

Năm 2021, có 10 xã và 01 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ, La Dê, La Ê, Đắc Pring, Đắc Tôi, Chơ Chun, Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơ, Chà Vàl, Zuôih./.

Tác giả: Trần Ngọc Bình

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết