Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Văn bản phòng, chống Covid-19 huyện Nam Giang

STT
Số hiệu văn bản
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
File đính kèm
 01 30/UBND-CT
Chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó với Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện 
02/02/2020 Tải về 
 02  33/UBND-VX Tăng cường các biện pháp thông tin truyền thông và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện
 03/02/2020  Tải về
 03  06/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí A Viết Sơn, PCT TT UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp và giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 06/2/2020  Tải về
 04 158/QĐ-UBND
Quyết định về việc thành lập BCĐ cấp huyện Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 07/02/2020 Tải về
 
 05 50/UBND-VX Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona ( nCov) gây ra
 11/02/2020  Tải về
 06 08/TB-UBND  Thông báo kết luận của Đ/c ALăng Mai, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện
 17/02/2020  Tải về
 07 177/QĐ- UBND Quyết định Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 18/2/2020  Tải về
 08 14/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Nam Giang
 18/02/2020  Tải về
 09 80/UBND-VX  V/v thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên hệ thống thiết bị màn hình điện tử ngoài trời trên địa bàn huyện Nam Giang
 20/02/2020  Tải về
 10  113/UBND-VX Hỗ trợ vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Nam Giang
 04/3/2020  Tải về
 11  141/UBND-VX Thông báo kết thúc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch Covid – 19
 13/03/2020  Tải về
 12  143/UBND-VX Về việc Tạm đóng cửa khẩu Đắc Tà Ọc
 13/3/2020 Tải về
 
 13  16/TB-UBND Kết luận của Đ/c AViết Sơn, PCT-TTUBND huyện , Phó trưởng BCĐ cấp huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Nam Giang
 16/3/2020  Tải về
 14  298/QĐ-UBND Quyết định thay đổi thành viên BCĐ cấp huyện Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 16/3/2020  Tải về
 15  152/UBND-VX Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 để phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần XX, nhiệm kỳ 2020-2025
 18/3/2020  Tải về
 16  292/QĐ-BCĐ  Quyết định về việc Thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19  17/3/2020 Tải về 
 17  156/UBND-VX Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh
 18/3/2020  Tải về
 18  319/QĐ-UBND  Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19
 24/3/2020  Tải về
 19  194/UBND-KTN  V/v Xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng ứng phó dịch Covid-19
 27/23/2020  Tải về
 20  327/QĐ-BCĐ  Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19  27/3/2020 Tải về 
 21  328/QĐ-BCĐ  Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19  27/3/2020  Tải về
 22 196/UBND-VX   Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh, dịch vụ văn hóa để phòng, chống Covid-19   27/3/2020  Tải về
 23  39/KH-UBND  Kế hoạch tiếp nhận và tổ chức thành lập các khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện  27/3/2020  Tải về
 24  329/QĐ-UBND  Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19  28/3/2020 Tải về 
 25  330/QĐ-BCĐ  Quyết định Thành lập cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19  28/3/2020  Tải về
 26 208/UBND-VX   Triển khai ứng dụng khai  báo y tế toàn dân NCOVI  31/3/2020  Tải về
 27  18/TB-UBND  Tạm ngưng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19  31/3/2020  Tải về
 28  19/TB-UBND  Thông báo Kết luận của Đ/c A Viết Sơn, PCT thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp quán triệt thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 31/3/2020  Tải về

Tác giả: UBND huyện Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết