Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đoàn khảo sát tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với huyện ủy Nam Giang về thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW

Ngày 9/10, Đoàn khảo sát của tỉnh ủy Quảng Nam đã có buổi làm việc với Huyện ủy Nam Giang nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trong 10 năm qua, Huyện ủy luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, cá nhân nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên lâm, khoáng sản. Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo UBND huyện thành lập các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các hành vi khai thác lâm, khoáng sản trái phép; nhất là 3 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam, Chỉ thị 12/CT - UBND của UBND tỉnh, thông tri 01-TT/HU của Huyện ủy về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, huyện đã tổ chức 43 đợt kiểm tra, truy quét. Trang bị xe thu gom rác thải đúng tiêu chuẩn tại thị trấn Thạnh Mỹ, nơi tập trung hơn 1/3 dân số của huyện ....

Kết luận tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá cao những nổ lực của huyện Nam Giang trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Nam Giang trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời các đồng chí trong đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề nghị tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 41-NQ/TW và Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

Nguồn tin: namgiangrt

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết