Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phấn đấu kết nạp hơn 110 đảng viên mới trong năm 2024

Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua trong công tác xây dựng Đảng năm 2024. Đợt thi đua tổ chức trong 2 đợt: đợt 1 từ nay đến ngày 28/6, đợt 2 từ ngày 1/7 đến 31/12/2024.

    Theo đó, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng mô hình và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Tất cả tổ chức cơ sở đảng mua và đọc báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 13, ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng thông tin, đặt mua và đọc báo Đảng. Ngoài ra, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, 2021 - 2026 và giai đoạn 2025 - 2030, 2026 - 2031. Ảnh:  Năm 2024, toàn huyện phấn đấu kết nạp mới hơn 110 đảng viên

    Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng ủy cơ sở bốn tốt”; phấn đấu 10% chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ kiểu mẫu.

     Kế hoạch cũng đặt chỉ tiêu kết nạp 75 đảng viên mới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949 - 28/6/2024), phấn đấu đến hết năm 2024 kết nạp hơn 110 đảng viên mới.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết