Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023

Sáng ngày 01/12, Huyện ủy Nam Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023. Đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện ủy, đồng chí La Lim Hậu – Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hường – Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách, thuộc quyền quản lý.

Bện cạnh đó, công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được coi trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

Qua hội nghị, nhằm tăng cường đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hướng tới hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, thống nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, ủy quyền trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết