Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 23/11, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị Chuyên đề để quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Giang đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm bắt kỹ các nội dung, từ đó triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, qua đó triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu, đạt hiệu quả cao.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện kết luận 05, ngày 29/2/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03, ngày 07/12/2011 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn huyện. Quán triệt Đề án 17 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030”. Triển khai Quy định số 117, ngày 18/8/2023. Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định 131, ngày 27/10/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Bên cạnh đó Hội nghị còn triển khai chương trình 77, ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 25 Ngày 25/10/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết