Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đảng viên mới năm 2023

Sáng ngày 23/10, Trung tâm Chính trị huyện Nam Giang tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Giang.


Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

Tham gia lớp học trên 75 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ. Trong thời gian 07 ngày các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ôn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguvên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Phấn đấu, rèn luyên để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc; chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu tài liệu, ghi chép, tăng cường trao đổi với giảng viên để nắm chắc nội dung bài học, tiếp thu bài. Trên cơ sở đó, tích cực học tập, lao động, rèn luyện gắn với lý luận thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức lớp học sẽ tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu.Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết