Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn lần thứ I năm 2021

Sáng ngày 27 tháng 8; Huyện ủy Nam Giang tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn lần thứ I năm 2021.

8 tháng qua, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chú trọng đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận trong nhân dân. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đảng viên và nhân dân, phát hành tập sách “Nam Giang- những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo lời Bác”. Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục bám sát thực hiện hướng dẫn số 09-HD/BTCHU của Ban tổ chức Huyện ủy và Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy về nâng cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ, công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm triển khai, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng được chú trọng, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận văn bản được tăng cường, theo đó, 100% Đảng ủy xã, thị trấn khai thác ứng dụng hộp thư điện tử Gmail trong trao đổi thông tin v.v...


Tại Hội nghị Đ/c Lê Văn Hường- TUV Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh và quán triệt Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cạnh đó, Đảng ủy các xã, thị trấn cần tăng cường, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, trong 8 tháng mới phát triển được 34/70 đảng viên mới, đạt 48,57% chỉ tiêu Nghị quyết giao, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới cũng như các phương án phòng chống thiên tai, bão lụt v.v...

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết