Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kêt luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật Công đoàn.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang đã phối hợp với 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên) triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở. Để cho cuộc thi đảm bảo chất lượng và hiệu quả yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động NHCSXH huyện, cán bộ, hội viên, đoàn viên các Hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực tham gia, chủ động nghiên cứu, học tập Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách và pháp luật công đoàn. Cuộc thi dự kiến tổ chức từ ngày 6/9/2021 đến ngày 24/9/2021 cụ thể như sau:

Kỳ 1: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

Kỳ 2: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021

Kỳ 3: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng CSXH (04/10/2002-04/10/2021), khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng CSXH.

Tác giả: Hữu Hải + Việt Thắng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết