Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: 60 Bí thư và cấp ủy viên được bồi dưỡng “Nghiệp vụ Công tác Đảng

    Sáng ngày 01 tháng 12; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở” Năm 2020 cho 60 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và Bí thư, cấp ủy viên 4 Đảng bộ khu vực vùng thấp gồm các xã Tà Pơ, Tàbhing, Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ.


    Trong thời gian 4 ngày, lớp học được quán triệt, học tập các nội dung gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi uỷ, Bí thư Chi bộ. Công tác vận động và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Quán triệt và triển khai Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện (khoá XX). Công tác Đảng của Chi uỷ và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hoá, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở. Công tác Đảng của cấp uỷ, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; Bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt và triển khai Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (khoáXXII) Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết