Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Ngày 11/1, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội (KT-XH). Tình hình KT-XH ổn định, phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu đã đề ra. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai quyết liệt. Các hoạt động văn hóa- xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh- quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Huyện ủy Nam Giang xác định: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát của Đảng; chú trọng kiểm tra giám sát, đôn đốc việc khắc phục, thực hiện các kết luận sau thanh tra, các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Trong lãnh đạo phát triển KT-XH: Siết chặt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát các dự án, tập trung nguồn vốn giải quyết, xử lý nợ công xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã tiến hành trao giấy khen cho 3 Đảng bộ và 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.Trước đó; Huyện ủy đã Công bố quyết định của Tỉnh ủy về Chuyển Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Một thành viên cao su Nam Giang trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ huyện Nam Giang và Trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy Nam Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đ/c Nguyễn Hữu Phước.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết