Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Lễ công bố quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Chiều ngày 25 tháng 12; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Dự buổi lễ có Đ/c Chờ Rum Nhiên - Bí thư Huyện ủy, Đ/c Lê Văn Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đ/c Phan Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy.Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy Nam Giang đã xây dựng Đề án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1047-QĐ/TU về “Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Giang vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy ” với mục tiêu đặt ra là đưa công tác tham mưu, nghiên cứu lý luận được gắn kết trực tiếp với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhằm đảm bảo các nội dung về chính trị tư tưởng và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được chuyển tải trực tiếp, kịp thời đến cán bộ, đảng viên mà không phải qua các hoạt động phối hợp trung gian giữa 2 cơ quan.


Theo Quyết định số 2024 của BCH Đảng bộ huyện Nam Giang, kể từ ngày 01/01/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp huyện theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được chuyển về Văn phòng Huyện ủy. 04 biên chế viên chức của Trung tâm được chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Việc sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo huyện ủy là nhằm hiện thực hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cấp ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết