Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh Thiếu nhi huyện Nam Giang năm 2014

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi (TTN) năm 2014, kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 25/6/2014 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Nam Giang.

Từ ngày 24/9 đến 01/10/2014, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn Nam Giang tổ chức kiểm tra tại 8 Xã đoàn cụm vùng cao. Trưởng Đoàn kiểm tra là đ/c Nguyễn Đăng Chương - HUV, Bí thư Huyện đoàn, tại các địa phương được kiểm tra có các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; các đ/c trong BCH Xã đoàn; các tổ vay vốn thuộc Đoàn Thanh niên quản lý.

Đoàn đã nghe các cơ sở báo cáo kết quả về công tác hoạt động Đoàn và phong trào TTN trong năm qua (tính đến ngày 10/9/2014) và phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong các tháng còn lại năm 2014. Qua công tác kiểm tra cho thấy các cơ sở Đoàn luôn chấp hành tốt Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt đầy đủ theo định kỳ của BCH; Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên theo chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện; thực hiện tốt mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên và chính sách pháp luật của nhà nước, luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh gắn với Chi đoàn văn hóa; xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ; Thực hiện tốt công tác thu chi sử dụng tài chính, đoàn phí thu đúng, thu đủ 2.000/01tháng/01 đoàn viên không lương, 5.000/01tháng/01 đoàn viên có lương, chi đúng mục đích. Có sổ theo dõi ghi chép theo khoản mục đúng như hướng dẫn và qui định của Đoàn cấp trên.

Đoàn kiểm tra cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện cấp Ủy từng địa phương về công tác chỉ đạo, quan tâm đối với công tác Đoàn tại địa phương, những thuận lợi, khó khăn, trong công tác hoạt động của đoàn và có những kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra, đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên của địa phương hoạt động đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận những nội dung kiểm tra. Đ/c Nguyễn Đăng Chương - HUV, Bí thư Huyện đoàn, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng của BCH Đoàn các đơn vị và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, mặc dù sau mỗi kỳ đại hội có thay đổi về tổ chức, về nhân sự. Bên cạnh đó, các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, điều kiện làm việc nhưng các đồng chí trong BCH Đoàn luôn có tâm huyết và nhiệt tình trong công tác hoạt động Đoàn Thanh niên. Các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh thi đua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên phù hợp tại đơn vị mình, thường xuyên quan tâm đến đời sống, vật chất tinh thần, luôn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên, xây dựng và bổ sung các qui chế phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Công tác lưu trữ hồ sơ văn phòng phải khoa học, hợp lý. Đoàn kiểm tra đề nghị Đoàn Thanh niên các đơn vị khắc phục các nhược điểm trong thời gian tới, để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH.

Tác giả: Lang Thái Hậu

Nguồn tin: Huyện đoàn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết