Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tổng dư nợ cho vay ủy thác 184.946 triệu đồng

Thời gian qua; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các Hội đoàn thể và các địa phương trong huyện thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...Hội đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh việc vận động nhân dân tham gia vay vốn phát triển kinh tế xã hội, dư nợ ủy thác quy các Hội đoàn thể tăng 3.771 triệu đồng so với đầu năm.


Nhiều hộ gia đình vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi bò mang lại hiệu quả

Đến thời điểm này; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 251 hộ vay hơn 12,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay ưu đãi. Như vậy, Tổng dư nợ cho vay ủy thác 184.946 triệu đồng/111 tổ tiết kiệm và vay vốn với 4.736 hộ vay, cạnh đó, đã huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương đạt 13.618 triệu đồng, chiếm 7,9%/tổng nguồn vốn, tăng so với đầu năm 500 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 10.589 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện 3.029 triệu đồng tăng 500 triệu đồng so với đầu năm.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết