Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 9 tháng 8, Huyện ủy Nam Giang đã ban hành công văn số 212 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu: UBND huyện tăng cường chỉ đạo hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, chủ rừng tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng ứng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao, sẵn sàng tổ chức chữa cháy kịp thời, khống chế lửa từ khi mới bùng phát, không để cháy lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống gần rừng thuộc khu vực  trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, đa dạng hình thức, nội dung thiết thực , dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền  thực hiện kết luận số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý rừng, Hạt kiểm lâm xác định các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ và 5 sẵn sàng. Trong thời gian nắng nóng nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong và ven rừng, tạm dừng các hoạt động sử lý thực bì trồng rừng, làm rãy, vệ sinh rừng sau khi khai thác và các hành vi sử dụng lửa từ nay đến hết ngày 15.9.2021, kịp thời thông báo cấp dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng trên hệ thống loa phát thanh của huyện và các thôn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR của chủ rừng và nhân dân v.v…

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết