Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình

Sáng ngày 26 tháng 9, tại hội trường UBMTTQVN huyện. Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình cho hơn 50 cán bộ các xã Cà Dy, Tà Bhing, Chà Vàl, Đắc Pre, Đắc Pring. Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn được hướng dẫn quy trình thành lập tổ tự quản thôn; Vai trò và trách nhiệm của tổ tự quản thôn; Hướng dẫn quy trình thành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khai thác vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình; Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản trong công tác quản lý khai thác vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng.Qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ các thôn và xã trong vùng dự án nắm đầy đủ hoạt động vận hành và bảo trì công trình; Chính xác các bước thực hiện vận hành và bảo trì công trình; Nghiệp vụ thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì của Tổ tự quản đúng quy định, đúng mục tiêu, đúng tiến độ, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng công trình.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết