Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Họp Ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi Viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

Sáng ngày 26/12/2014, UBND huyện đã tổ chức Họp Ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi Viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Đ/c A Viết Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

 Cuộc thi được tổ chức với mục đích phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Đối tượng dự thi là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Nam Giang; nội dung cuộc thi gồm 9 câu hỏi về Hiến pháp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 1/2015 đến hết ngày 30/4/2015; mọi bài dự thi gửi về Phòng Tư pháp huyện.

     Kết luận cuộc họp, đ/c A viết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Cuộc thi là dịp tốt để mọi tầng lớp nhân dân tìm hiểu về Hiến pháp mới sửa đổi năm 2013; trên cơ sở đã thảo luận các cơ quan thành viên thực hiện theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, để triển khai hưởng ứng cuộc thi một cách sâu rộng và hiệu quả, các ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn; doanh nghiệp; các trường học cần quan tâm tuyên truyền phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nhân dân tham gia và có bài dự thi đạt chất lượng. Đôn đốc nhận, gửi bài theo đúng thời hạn, địa điểm ban tổ chức quy định...

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết