Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12, HĐND huyện Nam Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

      Năm 2014, mặc dù còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, song với tinh thần đoàn kết, huyện Nam Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp và chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các đoàn thể, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; Kinh tế - Xã hội có bước phát triển khá, số hộ nghèo trên địa bàn huyện 3.409 hộ, tỷ lệ 57,36% giảm 5,32% so với năm 2013, sản xuất nông nghiệp trong năm có bước chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp  đạt 153,9 tỷ đồng, bằng 101,3% chỉ tiêu đề ra, tăng 21,8 tỷ đồng so với năm 2013; trong đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 41,3 tỷ đồng, bằng 97,1% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 4,4 tỷ đồng so với năm 2013; giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 101,9 tỷ đồng, bằng 101,7 % chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 14,5 tỷ đồng so với năm 2013.

Công tác thu – chi NSNN trên địa bàn huyện được quản lý, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo khai thác triệt để mọi nguồn thu và quản lý chặt chẽ nguồn chi, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Tổng thu nội địa được hưởng theo phân cấp ước đạt 64 tỷ đồng, bằng 65,94% kế hoạch; trong đó, do huyện quản lý thu ước đạt 15,5 tỷ đồng, bằng 110,7% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng chi NSNN trên địa bàn huyện thực hiện đến tháng 10/2014 là 230 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch giao; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 98,42 tỷ đồng.

Năm 2015, huyện Nam Giang phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 190,3 tỷ đồng, giảm 4,5-5% hộ nghèo, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo ở tất cả các bậc học...

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các báo cáo về Tình hình thu - chi ngân sách năm 2014, dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2015, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, nghe các báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và kết quả thanh tra kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp thanh tra kinh tế-xã hội năm 2015, báo cáo thẩm định của Ban KT-XH và ban pháp chế HĐND huyện, thông báo của UBMTTQVN huyện về tình hình hoạt động của MT năm 2014 và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu…kỳ họp cũng nghe đồng chí A lăng Mai - Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

     Qua 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, nghị quyết về các danh mục xây dựng cơ bản năm 2015, nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nghị quyết thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 20145, nghị quyết về xây dựng nghị quyết của HĐND huyện.

Tác giả: Văn Thủy

Nguồn tin: namgiangrt.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết