Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang: 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,34%

Sáng ngày 7/6, UBND huyện Nam Giang họp đánh giá công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024.


Quang cảnh buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử: 3.370 hồ sơ (cấp huyện: 150 hồ sơ, cấp xã: 3.220 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 3.351 hồ sơ/3.370 hồ sơ (cấp huyện: 146 hồ sơ; cấp xã: 3.205 hồ sơ), đạt tỷ lệ 99,44%; đã giải quyết đúng và trước hạn: 3.329 hồ sơ/3.351 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,34% (cấp huyện: 145 hồ sơ; cấp xã: 3.184 hồ sơ).

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng đúng quy định, đảm bảo 100% cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp được cấp chứng thư số chuyên dùng. Từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số văn bản được trao đổi trên địa bàn huyện đạt 47.669 văn bản, trong đó tổng số văn bản đến là 39.963 văn bản, tổng số văn bản đi: 7.706 văn bản. Tổng số văn bản xử lý đúng quy trình hệ thống 7.385 văn bản; Tổng số văn bản có ký số điện tử: 7.382 văn bản, tỷ lệ văn bản ký số đạt 95,7%.


Bộ phận một cửa tại xã La Êê

UBND huyện đề nghị, các cơ quan chuyên môn tăng cường tham mưu cho UBND thực hiện các nội dung cải cách hành chính; chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu; khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại cuộc họp. Đồng thời triển khai thực hiện Đề án chuyển giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC địa bàn các xã, thị trấn; Xây dựng và ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện năm 2024.


Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết