Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Đoàn kinh tế quốc phòng 207 triển khai nhiều mô hình dự án để nhân dân học tập

     Trong những năm qua, để giúp cho nhân dân giảm nghèo bền vững, Đoàn kinh tế quốc phòng 207 đã tập trung khai hoang xây dựng các mô hình chăn nuôi, sản xuất mẫu; mô hình trình diễn, đã trồng hơn 10 ha cỏ lai VA06 phục vụ chăn nuôi bò tập trung, 25ha ngô lai, 06ha Sắn cao sản và các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao khác. Xây dựng Trại bò quy mô 200 con; Dê 100 con, triển khai xây dựng trại nuôi nhím và heo giống với diện tích 700m2, triển khai Trại giống cây trồng nhằm nghiên cứu các loại giống cây trồng phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, giá trị cao và thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng, vành đai biên giới trên 2 huyện Tây Giang và Nam Giang.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết