Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Chiều ngày 02/1/2024, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Giang diễn ra trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen song cơ bản các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện thực hiện 6.030,6 ha/6.015 ha, đạt 100,3% kế hoạch; Sản lượng lương thực có hạt 7.113,32 tấn /6.833 tấn, đạt 104% kế hoạch. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc được triển khai, trong năm 2023 đã tiêm vắc xin lở mồn long móng cho trâu, bò 14.360 liều/17.361 con tổng đàn, đạt tỷ lệ 82,69%. Về công tác bảo vệ rừng và thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp được triển khai, qua đó đã tổ chức được 40 cuộc họp thôn với hơn 2.302 lượt người tham gia. Tổ chức cho 1.635 hộ gia đình, cá nhân sống gần rừng, ven rừng có hoạt động sản xuất nương rẫy, trồng rừng giáp với rừng tự nhiên ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến ngày 30/10/2023, toàn huyện đạt thêm 16 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được 161 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Bình quân đạt 14,63 tiêu chí/xã.

Năm 2024, huyện Nam Giang tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng nâng tỷ trọng lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; tập trung thực hiện chương trình OCOP gắn với chương trình xây dựng NTM; trong đó chú trọng kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuổi giá trị bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Triển khai phương án phòng chống hạn và tập huấn cho nông dân về phòng trừ dịch hại cho cây trồng, con vật nuôi (nhất là công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi); tập trung triển khai các mô hình trên đất lúa có hiệu quả kinh tế cao, tăng diện tích ngô, lạc, đậu và rau màu các loại trên, giảm diện tích trồng sắn cho năng suất thấp. Triển khai sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống cho hộ nông dân ngay từ đầu vụ Đông - Xuân 2023 – 2024…Tác giả: Văn Khanh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết