Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang đưa hơn 700 lao động đi làm việc ngoài huyện

Từ đầu năm đến nay, Phòng LĐTBXH đã tham mưu UBND huyện kế hoạch xuất khẩu lao động; giao chỉ tiêu; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Nam Giang đưa 123 lao động làm việc tại các Nông trường ThaGriCo- Lào
   

Đến nay, huyện Nam Giang đã đưa 767 lao động đi làm ngoài huyện, trong đó có 129 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có 6 lao động đi làm việc tại Nhật bản và 123 người lao động đi làm việc tại nông trường Thagrico ở Lào, so với cùng kỳ năm 2022 vượt 350%, so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 vượt 208% kế hoạch giao.Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết