Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, công tác phòng, chống kiểm soát ma túy luôn được các cấp ủy, chính quyền xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo đó, sau khi Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyềt 20 của Tỉnh ủy (khóa XXII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy được ban hành; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nội dung, tinh thần của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết 20 của Tỉnh ủy (khóa XXII) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện; Đồng thời ban hành Chương trình 16 về thực hiện Nghị quyết 20 của Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai ở địa phương, đơn vị mình.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trong đó, đã lồng ghép, cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu phòng, chống, kiểm soát ma túy để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, duy trì thực hiện tốt công tác giao ban với các ngành nội chính theo định kỳ; qua đó nắm bắt kịp thời tình hình về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện; chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy và kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể chú trọng triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Phòng chống ma túy; tác hại của ma túy; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; vai trò, trách nhiệm của gia đình, xã hội đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đồng thời, hướng mạnh các hoạt động tuyên truyền vào các đối tượng dễ bị tác động như đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên, người dân cư trú ở khu vực các công trình, dự án, khu vực vùng cao, biên giới...Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn, tội phạm ma túy và hoạt động cai nghiện ma túy tại địa phượng.

Cụ thể, trong 03 năm (2019 - 2021), Công an huyện đã phối hợp với chính quyền, Công an các xã, thị trấn tổ chức 08 đợt tuyên truyền pháp luật về Phòng chông ma túy, thu hút hơn 2.240 lượt người tham dự; đã lắp đặt 06 Pano tuyên truyền về ma túy tại các địa điểm tập trung đông dân cư; tiến hành gọi răn đe hơn 12 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Hằng năm, đã phối hợp tổ chức các đợt cao điểm về phòng, chống ma túy nhằm hưởng ứng thực hiện “ tháng phòng, chống ma túy” và “ Ngày Quc tế phòng, chống ma túy”. Tổ chức phát động toàn dân phòng, chống tội phạm - phòng, chông ma túy. Phối hợp tổ chức 01 buổi mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy nhân tháng hành động phòng chống ma túy với hơn 120 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 02 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ma túy cho Hội viên Hội Nông dân huyện và Cán bộ huyện Đoàn; 01 đợt cho các em học sinh tại điểm trường THPT Tố Hữu với hơn 350 cán bộ, giáo viên và các em học sinh tham gia. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhất là duy trì và nhân rộng các mô hình “Tổ tự quản về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, để tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tổ giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng; vận động các đối tượng, gia đình có con em sử dụng ma túy thực hiện tốt việc cai nghiện và trở về tái hòa nhập cộng đồng, góp phân giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 32, về thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt ở địa phương, khu dân cư; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động hơn 3.200 hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình qua đỏ, duy trì 11 mô hình khu dân cư “ không có tệ nạn xã hội

Thông qua các đợt tuyên truyền giúp cho các tầng lớp Nhân dân nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phòng, chống ma túy; nhận thức được tâm quan trọng của việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, đồng thời tiến hành ký cam kết phối hợp với lực lượng chức năng trong việc loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy được tăng cường chỉ đạo thực hiện gắn với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cụ thể, từ năm 2019 - 2022, lực lượng chức năng đã xác lập và triệt phá thành công 04 Chuyên án trinh sát; bắt và khởi tố 05 bị can về tội “Mua bản trải phép chất ma túy và bắt khởi tố 04 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Triệt phá thành công 02 điểm phức tạp về ma túy, phát hiện bắt giữ và khởi tố điều tra 12 vụ/12 bị can, thu giữ 37,732gam heroin; 1,48 gam Methamphetamine, 7,471 gam ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Công tác thực hiện Đề án xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy được chú trọng. Trong đó, các ngành chức năng huyện, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cơ,sở tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chông tệ nạn ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín, quần chúng nhân dân trong vận động các đối tượng nghiện tham gia cai nghiện ma túy; tham gia tố giác tội phạm ma túy; thực hiện đãng ký xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy. Đến nay, qua rà soát của lực lượng chức năng, toàn huyện có 11/12 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Trong những năm qua, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường lực lượng làm công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tập trung củng cố lực lượng nòng cốt trực tiếp phòng, chổng ma túy của Công an huyện; kiện toàn lực lượng Công an chính quy câp xã; xây dựng lực lượng phòng, chổng ma túy thật sự trong sạch, bản lĩnh, có trách nhiệm, quyêt tâm, bảo đảm hoàn thành tôt nhiệm vụ phòng, chông ma túy ngay từ cơ sở. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phân bổ kinh phí hợp lý, sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo đúng quy định. Đến nay, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy có 06 người, đội được tạo điều kiện hoạt động cỏ hiệu quả, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chủ yếu tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống ma túy; trao đổi, nắm bắt thông tin trong tuần tra, trân áp tội phạm ma túy; quản lý đối tượng cai nghiện, sau cai nghiện ma túy. Theo đó, ƯBND huyện tiếp tục phối hơp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện Đề án phòng, chống ma túy hoạt động khu vực giáp ranh biên giới; chi đạo tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch  giữa Công an huyện và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về “ phổi hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, nhằm huy động các lực lượng tham gia vào phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện trong những năm tới đạt hiệu quả cao.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết