Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Sơ kết thực hiện cuộc vận động về quản lý Vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và an toàn giao thông

Vừa qua, ngày 17/10; Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong năm 2018.Qua 01 năm thực hiện, đơn vị đã thực hiện tốt 4 nội dung cuộc vận động, đã đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà kho vũ khí - đạn đúng quy định, đảm bảo chính quy - mẫu mực ngành kỹ thuật. Tổ chức xử lý, tiêu hủy 2 quả bom, 1 quả đạn pháo sáng, 2 quả lựu đạn. Ngoài việc thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về an toàn giao thông, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: chương trình phát thanh nội bộ, tọa đàm về vấn đề chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông, tổ chức viết bản đăng ký cam kết an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức học tập Luật Giao thông đường bộ, vì vậy, năm qua, LLVT huyện Nam Giang không để xảy ra vụ việc nào mất an toàn giao thông” v.v…

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết