Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng tử (Bản chính và bản sao) số 14/2012, Quyển số 01/2011 do UBND Thị trấn Thạnh Mỹ cấp cho ông Cao Xuân Lô ngày 03/7/2012.

Ngày 25/5/2018, UBND huyện Nam Giang ban hành Quyết định Thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng tử (Bản chính và bản sao) số 14/2012, Quyển số 01/2011 do UBND Thị trấn Thạnh Mỹ  cấp cho ông Cao Xuân Lô ngày 03/7/2012. Lý do: Thân nhân ông Cao Xuân Lô khi đăng ký báo tử cho ông Cao Xuân Lô đã khai báo không đúng thực tế với ngày, tháng mà ông Cao Xuân Lô đã từ trần là vi phạm khoản 1, điều 12 Luật Hộ tịch.

Tải quyết định thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng tử: tại đây

Tác giả: UBND huyện Nam Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết