Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu dân cư trên hệ thống Một cửa điện tử

Video Hướng dẫn khai thác, tra cứu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
 Link:


https://www.youtube.com/watch?v=7dNPCKgFeCw&t=17s

Tác giả: admin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết