Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Quyết định số 1332/QĐ-UBNDvề việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid -19
Tệp tin gốc 1332-QD-UBND  
STTTiêu đề
1 Quyết định số 25/QĐ-UBND; Quyết định về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã La Dê, Đắc Tôi huyện Nam Giang
2 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ; Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Nam Giang
3 91/BC-UBND; công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình phát triển KT-XH tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
4 Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/4/2020
5 Quyết định số 560-QĐ-BCĐ ngày 04/4/2020
6 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 04/12/2019; Quyết định công bố dịch tả lợ Châu phi trên địa bàn xã Đắc Pring huyện Nam Giang
7 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Đắc Tôi
8 Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2019; Phân công công tác của UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
9 Quyết định số 2432/QĐ-UBND huyện về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Nam Giang
10 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Chơ Chun , huyện Nam Giang
11 Quyết định số: 2413/QĐ-UBND; QĐ công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Zuôih huyện Nam Giang
12 Công văn số 05/CV-BCĐ
13 Công văn số 05/CV-BCĐ
14 Công văn số 08/BCĐNTM-TH
15 Công văn số 907/BCĐ(AN)
[Trở về]
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết