Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề Quyết định số 1125/QĐ-UBND ; Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Nam Giang
Tệp tin gốc 1125-QD-UBND  
STTTiêu đề
1 Quyết định số 25/QĐ-UBND; Quyết định về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã La Dê, Đắc Tôi huyện Nam Giang
2 Quyết định số 1332/QĐ-UBNDvề việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid -19
3 91/BC-UBND; công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình phát triển KT-XH tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
4 Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 16/4/2020
5 Quyết định số 560-QĐ-BCĐ ngày 04/4/2020
6 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 04/12/2019; Quyết định công bố dịch tả lợ Châu phi trên địa bàn xã Đắc Pring huyện Nam Giang
7 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Đắc Tôi
8 Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12/11/2019; Phân công công tác của UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
9 Quyết định số 2432/QĐ-UBND huyện về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Nam Giang
10 QĐ số 2425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Chơ Chun , huyện Nam Giang
11 Quyết định số: 2413/QĐ-UBND; QĐ công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Zuôih huyện Nam Giang
12 Công văn số 05/CV-BCĐ
13 Công văn số 05/CV-BCĐ
14 Công văn số 08/BCĐNTM-TH
15 Công văn số 907/BCĐ(AN)
[Trở về]
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết