Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 03/QĐ-HĐND.PC
Ngày ban hành: 05/04/2017
Người ký: La Lim Hậu
Ngày hiệu lực: 05/04/2017
Quyết định Thành lập Đoàn giám sát
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:03-QD-HDND-PC-2017.pdf[ Tải về ]633.62 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định thành lập đoàn giám sát


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết