Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 07/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2016
Người ký: Zơ Râm Thị Hai
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:07-2016-NQ-HDND.pdf[ Tải về ]5.47 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết