Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản Huyện Nam Giang
Số/Ký hiệu: 06/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/12/2016
Người ký: Zơ Râm Thị Hai
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:06-2016-NQ-HDND.pdf[ Tải về ]2.39 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017


Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết