Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 221 items in 12 pages
328/QĐ-BCĐ 27/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
196/UBND-VX 27/03/2020 Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh, dịch vụ văn hóa để phòng, chống Covid-19
39/KH-UBND 27/03/2020 Kế hoạch tiếp nhận và tổ chức thành lập các khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện
319/QĐ-BCĐ 24/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
301a/QĐ-BCĐ 22/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
156/UBND-VX 18/03/2020 Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh
152/UBND-VX 18/03/2020 Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 để phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần XX, nhiệm kỳ 2020-2025
292/QĐ-BCĐ 17/03/2020 Quyết định về việc Thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
292/QĐ-BCĐ 17/03/2020 Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16/TB-UBND 16/03/2020 Kết luận của Đ/c AViết Sơn, PCT-TTUBND huyện , Phó trưởng BCĐ cấp huyện tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Nam Giang
289/QĐ-BCĐ 16/03/2020 Quyết định Thay đổi thành viên ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
141/UBND-VX 13/03/2020 Thông báo kết thúc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch Covid – 19
143/UBND-VX 13/03/2020 Về việc Tạm đóng cửa khẩu Đắc Tà Ọc
113/UBND-ĐN 04/03/2020 Hỗ trợ vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Nam Giang
80/UBND-VX 20/02/2020 V/v thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên hệ thống thiết bị màn hình điện tử ngoài trời trên ...
177/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ...
14/KH-BCĐ 18/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Nam Giang
08/TB-UBND 17/02/2020 Thông báo kết luận của Đ/c ALăng Mai, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cấp huyện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ...
50/UBND-VX 11/02/2020 Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona ( nCov) gây ra
158/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định về việc thành lập BCĐ cấp huyện Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết