Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 221 items in 12 pages
222/CV-BCĐ 06/04/2020 Nghiêm chỉnh chấp hành việc tạm dừng đón khách lưu trú để phòng chống dịch Covid -19
560/QĐ-BCĐ 04/04/2020 Quyết định Thành lập khu điều trị cách ly y tế tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang
219/UBND-VX 04/04/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
561/QĐ-UBND 04/04/2020 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Giang
217/UBND-VX 03/04/2020 V/v Cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, siêu thị, điểm du lịch , khu vui chơi, giải trí trên địa bàn huyện Nam Giang phục vụ công tác phòng chống dịch ...
211/VC-BCĐ 01/04/2020 V.v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện
371/QĐ-BCĐ 01/04/2020 Quyết định về việc thành lập lực lượng tiếp nhận, cách ly y tế tại khu cách ly Trường PTDT nội trú THCS Nam Giang trong phòng, chống dịch Covid-19
369/QĐ-BCĐ 01/04/2020 Quyết định về việc thành lập lực lượng tiếp nhận, cách ly y tế tại khu cách ly Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam trong phòng, ...
370/QĐ-BCĐ 01/04/2020 Quyết định về việc thành lập lực lượng tiếp nhận, cách ly y tế tại khu cách ly Trường PTDT bán trú THCS cụm Chà Vàl - Zuôih trong phòng, chống dịch Covid-19
373/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định Thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20/TB-BCĐ 01/04/2020 Thông báo Phân công nhiệm vụ thành viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
208/UBND-VX 31/03/2020 Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI
18/TB-UBND 31/03/2020 Tạm ngưng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
19/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo Kết luận của Đ/c A Viết Sơn, PCT thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp quán triệt ...
380/QĐ-BCĐ 30/03/2020 Quyết định Kiện toàn Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
329/QĐ-UBND 28/03/2020 Quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
330/QĐ-BCĐ 28/03/2020 Quyết định Thành lập cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
337a/QĐ-BCĐ 28/03/2020 Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19
194/UBND-KTN 27/03/2020 V/v Xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng ứng phó dịch Covid-19
327/QĐ-BCĐ 27/03/2020 Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết