Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Huyện Nam Giang
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 221 items in 12 pages
414/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/KH-UBND 17/03/2016 Kế hoạch Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
138/QĐ-UBND 17/03/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em huyện Nam Giang giai đoạn 2016 - 2020
03/CT-UBND 07/03/2016 Chỉ thị về việc Tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
08/KH-UBND 18/02/2016 Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020" trên địa bàn huyện Nam Giang
07/KH-UBND 17/02/2016 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Nam Giang năm 2016
02/CT-UBND 21/01/2016 Chỉ thị Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Bính Thân năm 2016
14/QĐ-UBND 12/01/2016 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới ...
01/CT-UBND 12/01/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2016
3366/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện Nam Giang
3362/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Nam Giang
40/QĐ-HĐND 09/10/2015 Quyết định thành lập Đoàn Giám sát của HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
141/BC-UBND 30/09/2015 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2015
02/CT-UBND 15/09/2015 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
2360A/QĐ-UBND 04/09/2015 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 huyện Nam Giang
2055/QĐ-UBND 04/08/2015 Quyết định Phân công công việc thành viên UBND huyện Nam Giang khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
01/QĐ - BBT 30/03/2015 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Nam Giang
262/QĐ - UBND 24/03/2015 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện Nam Giang
194/QĐ - UBND 03/03/2015 Quyết định Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Nam Giang
07/CT - UBND 17/09/2014 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết