Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản Trung Ương
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản Trung Ương
Số/Ký hiệu: 35/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/06/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/08/2014
Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:35-2014.signed.pdf[ Tải về ]537.3 Kb

Nội dung trích yếu :
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1749 lượt ]Quay lại
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết