Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 12 GoPage size:
61 Thảo Phạm Phú Thảo
Trưởng ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0982.067.090

62 Mỹ Tống Viết Mỹ
Giám đốc
Trung tâm Viễn thông Nam Giang
0914.024.449

63 Ninh Vũ Văn Ninh
Chuyên viên
Chi cục Thống kê
01695.118.999

64 Nhật Tôn Thất Nhật
Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp
0387.926.232

65 Luyến Hồ Văn Luyến
Phó trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT
0905.187.035

66 Hoa A Rất Thị Hoa
Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
0989.431.293
05103.792.277
67 Tín Nguyễn Hiếu Tín
Phó trưởng phòng
Phòng Tài Nguyên - Môi trường
0988.783.637
05103.792.328
68 Tăng Phạm Châu Tăng
Chuyên viên
Phòng Nông nghiệp & PTNT
01699.046.530
05103.792.328
69 Hùng Nguyễn Hữu Hùng
Trưởng phòng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0905.454.309

70 Sơn Phan Như Sơn
Chuyên viên
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0983.474.171

71 Quy A Rất Quy
Chuyên viên
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
01667.021.080

72 Xướng Ngô Xướng
Chuyên viên
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0905.181.139

73 Trúc Nguyễn Thị Minh Trúc
Kế Toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0914.678.757

74 Hà Lê Thị Hà
Kế Toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0905.358.939

75 Liên Huỳnh Thị Hồng Liên
Kế Toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0985.020.171

76 Hoàn Trần Công Hoàn
Kế Toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
0916.495.799

77 Hải Trần Thiện Hải
Phó Trưởng ban
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0903.592.173 - 0977.631.414

tranthienhai2008@gmail.com
78 A Nguyễn Đức A
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0935.874.279

nguyenduca@gmail.com
79 Hòa Phan Hòa
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0975.751.332

hoabqlnamgiang@gmail.com
80 Tấn Phan Văn Tấn
Chuyên viên
Ban Quản lý dự án Quỹ đất - Đô thị
0966.588.711

tanduyxuyen@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết