Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại xã Cà Dy và Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang

Vừa qua, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Đinh Văn Hươm- Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và xã Cà Dy.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Giang đang triển khai các chương trình, dự án liên quan đến bảo vệ rừng như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, qua đó diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ, rừng trồng được tăng nhanh đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về lợi ích của rừng, cải thiện cuộc sống, ổn định an ninh trật tự tại các địa phương.


Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang hơn 55.510 ha tổng diện tích đất lâm nghiệp là 54.042 ha, trong đó, đất rừng sản xuất 3.337 ha, đất rừng phòng hộ hơn 50.702 ha, đất đặc dụng 7,41 ha.

Tại xã Cà Dy tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 18.827 ha, trong đó rừng đặc dụng 1.296 ha, rừng phòng hộ 4.738 ha, rừng sản xuất 12.736 ha.

Hiện nay, Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về qui định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 đã bãi bỏ, chưa có Nghị quyết thay thế đã gây khó khăn trong việc hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Tại buổi làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và xã Cà Dy đã kiến nghị tỉnh thông qua đề án quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 để các chủ rừng, UBND các xã có rừng tự nhiên có cơ sở triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng, góp phần cải thiện cho nhóm hộ, cộng đồng dân cư, cần có qui định cụ thể về hồ sơ, hỗ trợ công cụ giám sát bằng công nghệ để giám sát, lưu trữ dữ liệu thông tin trong các đợt tuần tra, kiểm tra rừng của cộng đồng nhận khoán v.v...


Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Giang được quản lý, bảo vệ tốt hơn

Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của cấp uỷ chính quyền từ huyện đến xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, nhờ đó nhận thức của nhân dân được nâng cao và thực hiện chi đúng, đủ đến từng hộ dân. Thời gian tới các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân ở các bản nắm rõ được cơ chế, chính sách; đồng thời kiểm tra, rà soát diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và xã Cà Dy để điều chỉnh phù hợp và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết