Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Nam Giang phấn đấu trên 80% người dân hài lòng với các dịch vụ số do chính quyền cung cấp

Ngày 10/2/2023, UBND huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện

Năm 2023, Huyện Nam Giang tập trung xây dựng Chính quyền điện tử, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT từ huyện đến các xã, thị trấn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt  động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, ứng dụng thiết yếu, các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh cung cấp lên môi trường số để phục vụ chỉ đạo, điều hành của huyện và nhu cầu khai thác, sử dụng của người dân, doanh nghiệp.


Đ/c Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện

Mục tiêu  phấn đấu 90% hồ sơ công việc của huyện và 80% cấp xã, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số trên phần mềm Qoffice; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống mail công vụ để xử lý công việc. 100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường mạng và được hỗ trợ giải đáp cho người dân; Trên 80% người dân hài lòng với các dịch vụ số do chính quyền cung cấp. 75% các nhà văn hóa thôn có lắp đặt wifi phục vụ người dân. 

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết