Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Phòng Tư pháp huyện Nam Giang được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 17/12, tại huyện Nam Giang, Cụm thi đua khối cơ quan tư pháp các huyện miền núi tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực bám sát chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Tư pháp từ tỉnh đến huyện, xã và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đã giúp cho công tác thi đua các huyện miền núi đi vào thực chất, bám sát phong trào thi đua “Toàn ngành tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” gắn với các phong trào thi đua do Chính phủ và tỉnh Quảng Nam phát động như: “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” v.v... qua đó đã thực hiện tự kiểm tra văn bản do HĐND; UBND cùng cấp ban hành được 4.984 văn bản; Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới được 1.143 cuộc, với 119.000 lượt người tham gia, cấp phát 164.739 bản tài liệu và 75.322 tờ gấp, tờ rơi tìm hiểu pháp luật, các huyện cũng đã thành lập và củng cố 350 tổ hòa giải, qua đó tiếp nhận hòa giải 608 vụ việc v.v...


Năm 2022, cụm thi đua các huyện miền núi tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần, trách nhiệm, khí thế, nhiệt huyết mới cho mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Tư pháp các huyện miền núi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng khẳng định vị thế của ngành Tư pháp trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã công bố quyết định xếp hạng Phòng tư pháp các huyện miền núi tỉnh, trong đó có 4 đơn vị xếp hạng xuất sắc gồm: Phòng Tư pháp huyện Nam Giang, Đông Giang; Tiên Phước và Huyện Bắc Trà My, trong đó, Phòng Tư pháp huyện Nam Giang được bình xét, suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2021. Dịp này, cụm thi đua đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 và công bố quyết định cụm trưởng cho huyện Đông Giang và cụm phó huyện Tây Giang.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết