Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Ông Tơ Ngôl Với được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

Sáng ngày 8 tháng 4; HĐND huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự UBND huyện.


Kỳ họp HĐND huyện Nam Giang lần thứu 14 đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông A Vô Tô Phương đã chuyển công tác, và tiến hành giới thiệu Ông Tơ Ngôl Với để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, với tỷ lệ 100% phiếu bầu đồng ý.


Ông Tơ Ngôl Với sinh năm 1978, dân tộc Tà Riềng, quê quán xã Đắc Tôih, hộ khẩu thường trú tại thôn Pà Dấu, thị trấn Thạnh Mỹ. Trình độ học vấn 12/12, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công, trình độ chính trị Cao cấp, trước đó, Ông Với là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Giang.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Nam Giang đã thông qua các Nghị quyết về: Phương án kiên cố hóa hệ thống đường huyện(ĐH) và đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Hủy bỏ Nghị quyết số 82, ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về sửa đổi, bổ sung nội dung chi sự nghiệp giáo dục, tại Nghị quyết số 07/2016.

Tác giả: Văn Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết