Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hội nghị giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn cụm vùng cao

Ngày 21/8 tại hội trường UBND xã Đắc Pring, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn cụm vùng cao lần thứ 2 năm 2018. Đây là hoạt động thường xuyên trong chương trình công tác của TT Huyện ủy với phương châm “hướng về cơ sở”.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Thời gian qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở các thôn cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện nói, viết, làm trái nghị quyết, quy định của Đảng, tích cực tham gia học tập, nghị quyết của Đảng, các chi bộ thôn đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tỷ lệ tham gia đạt trên 95%, nội dung sinh hoạt từng bước bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; các chi bộ các thôn đã tiếp tục tổ chức kế hoạch 60 của huyện ủy trong việc phân công tổ công tác giúp đỡ các thôn xây dựng Nông thôn mới và phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác dân vận ở các thôn; v.v...Tại hội nghị, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã đã phản ảnh việc thực hiện Kế hoạch 60 của Huyện ủy còn thiếu cụ thể, thiết thực, nhiều cây con giống giúp phát triển kinh tế không phù hợp với tình hình của các địa phương; việc xây dựng các mô hình dân vận khéo còn chậm, bị động; việc chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị gặp khó khăn do nhiều trường hợp đi làm ăn xa; v.v. Những vấn đề và các giải pháp xây dựng nông thôn mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do trình độ dân trí của nhân dân còn hạn chế; Công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và phát triển đảng viên mới vẫn còn những hạn chế nhất định, việc nắm bắt tình hình tư tưởng và phẩm chất, đạo đức của đảng viên chưa sát...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu; giao trách nhiệm các Ban Xây dựng đảng xem xét và giải quyết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng ủy các xã, các chi bộ thôn cần tiếp tục triển khai quán triệt tốt nội dung của Kế hoạch 60 để cán bộ, nhân dân trong thôn hiểu đúng, đầy đủ nhằm nâng cao nhận thức và tích cực phối hợp công tác tham gia vào các hoạt động của địa phương mình; tập trung làm tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, thoát nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Căn cứ vào tình hình thực tế của từng thôn để đăng ký và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” với từng mô hình cụ thể, có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.v.v

Tác giả: Y Thơm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết